COVID-19

Ανακοινώνεται ότι η Λαϊκή Αγορά της Νιγρίτας, το Σάββατο 4 Απριλίου  2020, θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των παραγωγών-πωλητών με είδη διατροφής και προϊόντα ατομικής υγιεινής-καθαριότητας, που κατέχουν θέση που λήγει σε ζυγό αριθμό.

Οι παραπάνω πωλητές θα τοποθετήσουν τους πάγκους τους ΟΛΟΙ από την ίδια μεριά του δρόμου, από την πλευρά που βρίσκεται το Δημαρχείο, σε αποστάσεις τουλάχιστον 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων με κενό-ελεύθερο χώρο από αντικείμενα.

Όλοι οι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί) υποχρεούνται να φορούν κατά τις συναλλαγές και καθ’ όλη την διάρκεια της παραμονής τους στον χώρο, υγειονομική μάσκα και γάντια μιας χρήσης.

Με την 103/31.03.2020 Απόφαση του Δημάρχου Βισαλτίας ορίστηκαν ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω κορονοϊού.

Οι ομάδες απαρτίζονται από υπαλλήλους του Δήμου Βισαλτίας και των Νομικών του Προσώπων και είναι οι εξής: 

1η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(Ωράριο 8:00-15:00)

 Τηλέφωνο 1  ΓΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
 Τηλέφωνο 2  ΠΟΥΛΙΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 Πληροφορίες 1  ΜΠΡΑΓΚΑΤΖΗ ΘΕΑΝΩ
 Πληροφορίες 2  ΑΝΑΣΤΟΥΔΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
 Πληροφορίες 3  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 Οδηγός 1  ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  

2η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ωράριο 15:00 – 22:00)

 Τηλέφωνο 1

 ΣΙΩΡΑ ΕΛΕΝΗ

 Τηλέφωνο 2

 ΜΠΑΛΤΗΡΑ ΘΕΟΠΟΥΛΑ

 Πληροφορίες 1

 ΜΗΤΡΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 Πληροφορίες 2

 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 Πληροφορίες 3

 ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΒΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

 Οδηγός 1

 ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ωράριο 8:00-15:00)

 Τηλέφωνο 1

 ΜΠΙΜΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 Τηλέφωνο 2

 ΚΡΙΒΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

 Πληροφορίες 1

 ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 Πληροφορίες 2

 ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 Πληροφορίες 3

 ΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΣΟΝΙΑ

 Οδηγός 1

 ΤΣΙΦΟΥΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

 Οδηγός 2

 ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

4η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ωράριο 15:00 – 22:00)

 Τηλέφωνο 1

 ΤΣΙΚΑΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

 Τηλέφωνο 2

 ΚΟΥΤΟΥΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 Πληροφορίες 1

 ΤΣΙΠΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

 Πληροφορίες 2

 ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 Πληροφορίες 3

 ΖΗΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

 Οδηγός 1

 ΤΣΙΦΟΥΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Οδηγός 2

 ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

5η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προσωπικό Καθαριότητας (εκ περιτροπής εργασία) (Ωράριο 8:00 – 22:00)

 Υπάλληλος 1

 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΖΩΗ

 Υπάλληλος 2

 ΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 Υπάλληλος 3

 ΚΑΡΑΤΖΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 Υπάλληλος 4

 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 Υπάλληλος 5

 ΓΚΑΡΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 Υπάλληλος 6

 ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ

 Υπάλληλος 7

 ΚΑΛΟΥΔΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ

 

6η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(Ωράριο 8:00 – 15:00)

ΦΟΡΕΑΣ

 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 ΜΠΟΥΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΔΗΜΟΣ

 ΜΠΙΜΠΗ ΣΥΛΙΑΝΗ

ΝΠΔΔ

 ΤΣΙΧΑΡΑΠΗ ΜΑΡΙΑ
 ΓΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 ΚΕΧΑΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 (Πληροφορίες μελών ΚΑΠΗ στο τηλ. 2322024481)

 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 (Πληροφορίες μελών ΚΑΠΗ στο τηλ. 2322024171)

Αρμοδιότητες –Καθήκοντα Ομάδων Εργασίας:

α) Καταγραφή των κατοίκων του Δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν κατά δήλωσή τους να εξυπηρετηθούν.

β) Καταγραφή των άπορων και οικονομικά αδύνατων κατοίκων του Δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν κατά δήλωσή τους.

γ) Εξυπηρέτηση για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περ. α.

δ) Δωρεάν προσφορά φαρμακευτικής περίθαλψης και ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περ. β.

ε) Συνδρομή στις υγειονομικές υπηρεσίες που επιχειρούν εντός των ορίων του Δήμου, ανάλογα με τις οδηγίες τους.

στ) Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου και ιστότοπου με σκοπό την καταγραφή των αιτημάτων και των αναγκών των κατοίκων των περ. α. και β.

ζ) Διεκπεραίωση αιτημάτων των κατοίκων των περ. α. και β. (παραλαβή αιτήσεων – παράδοση πιστοποιητικών ) για πάσης φύσεως πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω ΚΕΠ.

η) Κάθε άλλη εργασία συναφής με ληφθέντα μέτρα για την αποτροπή διάδοσης του ιού COVID-19.

Ημέρες εργασίας – Ωράριο εργασίας – βάρδιες :

Οι υπάλληλοι των ως άνω ομάδων εργασίας θα εργάζονται εκ περιτροπής και εναλλάξ :

  • επτά (7) ημέρες την εβδομάδα ,
  • δύο (2) βάρδιες των 7 ωρών ανά ημέρα και συγκεκριμένα :
    • 1η βάρδια 08:00 – 15:00
    • 2η βάρδια 15:00 – 22:00

Εξαίρεση αποτελούν οι υπάλληλοι της ομάδας διοικητικής υποστήριξης οι οποίοι θα εργάζονται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Η σύσταση των ομάδων θα παραμένει σταθερή για λόγους προστασίας

Οι παραπάνω ομάδες θα ενισχύονται κατά περίπτωση με εθελοντές.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους , το προσωπικό των υπηρεσιών /δομών της παρούσας απόφασης θα φέρει υποχρεωτικά όλα τα μέσα ατομικής προστασίας που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημοσίας Υγείας (ΕΟΔΥ).

 

Δείτε τη σχετική 103/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ του Δημάρχου Βισαλτίας 

 

 

Δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’): «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.» στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι εξής ρυθμίσεις για τους ΟΤΑ:

I. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Α. Ημέρες εργασίας προσωπικού

Β. Παράταση συμβάσεων ΙΔΟΧ προσωπικού ΔΕΥΑ και ΦΟΔΣΑ

Γ. Προσαύξηση αριθμού ωρών υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας

Δ. Εξαίρεση διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού από αναστολή προθεσμιών για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής

ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Α. Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΟΤΑ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα

Β. Οικονομική ενίσχυση ΔΕΥΑ από ΟΤΑ

Γ. Σύναψη δανείων ΟΤΑ με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την άρση των οικονομικών επιπτώσεων από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19

Δ. Συνέχιση χρηματοδότησης πράξεων

Ε. Έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων

ΣΤ. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση προσωπικού δομών υγείας

Ζ. Επίδομα πρακτικής άσκησης ΕΠΑΣ και ΙΕΚ ΟΑΕΔ

ΙΙΙ. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Α. Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιώτες

Β. Προμήθειες για την παροχή γευμάτων και τροφίμων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

IV. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Α. Σύγκληση δημοτικών συμβουλίων

Β. Σύνδεσμοι καταργούμενων δήμων Ν.4600/19

Γ. Λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων ειδών πρώτης ανάγκης εντός ΚΥΤ και δομών φιλοξενίας

Δ. Αναστολή λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων»

Ε. Λειτουργία λαϊκών αγορών

ΣΤ. Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον κορωνοϊό CΟVID-19

Ζ. Παράταση ισχύος πολεοδομικών ρυθμίσεων

Με νέα  εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών (40/31.03.2020) παρέχεται αναλυτική παρουσίαση του τρόπου αντιμετώπισης ζητημάτων που ανέκυψαν στη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των δήμων, ενώ παρατίθεται επιπλέον Παράρτημα στο οποίο περιλαμβάνεται:

α) όλο το, αντίστοιχο, κανονιστικό πλαίσιο (Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και κοινές  Υπουργικές αποφάσεις) και

 β) οι εκδοθείσες εγκύκλιες οδηγίες για την εφαρμογή του.

Σε ότι αφορά στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων  με την εγκύκλιο παρέχονται διευκρινήσεις,

Πρώτον,  αναφορικά με τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων των δήμων είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης.

Δεύτερον, για τις μετακινήσεις των οργάνων άσκησης δημόσιας  εξουσίας των δήμων για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Τρίτον για την κρατική εποπτεία  των πράξεων των ΟΤΑ, όπου διευκρινίζεται ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο για την άσκηση της κρατικής εποπτείας επί των ΟΤΑ, δεν αναστέλλεται κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος των περιοριστικών αυτών μέτρων.

Πιο συγκεκριμένα:

α) η άσκηση υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας  επί των πράξεων της αυτοδιοίκησης που εμπίπτουν στην παρ. 1 του άρθρου 225 του ν. 3852/ 2010 περαιώνεται εντός αποκλειστικής  προθεσμίας όχι τριάντα (30), αλλά εξήντα (60) ημερών από την περιέλευσή τους στην οικεία αποκεντρωμένη διοίκηση

β) η προθεσμία άσκησης της διοικητικής προσφυγής κατά των πράξεων της αυτοδιοίκησης, αναστέλλεται από τις 11 Μαρτίου 2020 για δύο (2) μήνες. Επομένως, η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Ειδικής Επιτροπής , κατά τις διατάξεις του άρθρου 238 του ν. 3852/2010, η οποία έληξε ή θα λήξει μετά τις 11 Μαρτίου 2020 υπολογίζεται μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την έκδοση ή κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης.

Δείτε  και κατεβάστε  τη σχετική ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Η ΔΕΥΑ Βισαλτίας έχει λάβει όλα τα μέτρα για την προστασία του προσωπικού αλλά και των καταναλωτών της από τον κορωνοϊό. Στην προσπάθεια μας να συμβάλουμε στον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού σας παρακαλούμε να προτιμάτε την ηλεκτρονική ή την τηλεφωνική εξυπηρέτησή όσο είναι δυνατό.

Επίσης η ΔΕΥΑΒ σας δίνει τη δυνατότητα να εξοφλήσετε το λογαριασμό σας ηλεκτρονικά στις τράπεζες, μέσω internetbanking, χρησιμοποιώντας τον κωδικό πληρωμής που θα βρείτε στην πρώτη σελίδα του λογαριασμού σας.

Όσον αφορά στην εξόφληση δόσεων διακανονισμού, αυτή θα πρέπει να γίνεται εμπρόθεσμα (πριν τη λήξη της) χρησιμοποιώντας τον κωδικό πληρωμής που θα βρείτε στο δασολόγιο.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής της δόσης, αυτή επιβαρύνεται με προσαυξήσεις και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 2322025450 για να λάβετε νέο κωδικό πληρωμής για την συγκεκριμένη δόση.

Όλοι μαζί, τηρώντας υπεύθυνη στάση, μπορούμε να ξεπεράσουμε κι αυτό το εμπόδιο.

Ανακοινώνεται από τον Δήμο Βισαλτίας, ότι στις λαϊκές αγορές Δημητριτσίου (Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020) και Μαυροθάλασσας (Τετάρτη 1 Απριλίου 2020) θα συμμετέχουν μόνο ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ-ΕΜΠΟΡΟΙ ΜΕ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ –ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, οι οποίοι ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ την ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ στις αντίστοιχες λαϊκές αγορές.

91897317 152185876270947 5304691794934497280 n91332817 152185926270942 6785866186706911232 o