Αύριο Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019, πραγματοποιείται η ορκωμοσία ένδεκα (11) νέων υπαλλήλων του Δήμου Βισαλτίας, οι οποίοι θα πιάσουν αμέσως δουλειά, προκειμένου να ενισχυθεί ο νευραλγικός τομέας της Καθαριότητας. Είναι υπάλληλοι των κλάδων ΥΕ και ΔΕ και είναι επιτυχόντες της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ.

Το κείμενο του όρκου τους, σύντομο και περιεκτικό, περιγράφει με ακρίβεια τις υποχρεώσεις κάθε νέου δημόσιου λειτουργού:

«Ορκίζομαι να φυλάττω πίστη στην πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω τιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου».

Καλωσορίζουμε τους νέους υπαλλήλους του Δήμου Βισαλτίας και ευχόμαστε καλή δύναμη και καλό κουράγιο» στην δύσκολη υπηρεσία, που αναλαμβάνουν.

Διορίζονται σε μια στιγμή ιδιαίτερα κρίσιμη για τα δημοτικά μας πράγματα και η παρουσία τους είναι βέβαιο ότι θα συμβάλλει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους συμπολίτες μας σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο τομέα, όπως είναι αυτός της καθαριότητας.

Ο Δήμος Βισαλτίας θα είναι πάντοτε δίπλα τους, ιδιαίτερα στα ζητήματα ασφάλειας και καλών εργασιακών συνθηκών.

Δείτε την 479/2019 με Αριθμό Πρωτοκ.10.248/10.09.2019 απόφαση του Δημάρχου Βισαλτίας με την οποία διορίζονται οι νέοι υπάλληλοι σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.