Από το Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βισαλτίας γίνεται γνωστό ότι ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων Εγγραφής-Επανεγγραφής για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Βισαλτίας

Οι αιτήσεις για τις νέες εγγραφές νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς του «ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α.» Δήμου Βισαλτίας ,θα γίνουν από τη Δευτέρα 11-05-2020 έως την Κυριακή 31-05-2020, σύμφωνα με το υπ` αρ. 29 άρθρο του Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. για την σχολική περίοδο 2020 – 2021.Θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Δήμου μας ,μαζί με τα διαθέσιμα δικαιολογητικά και θα υποβληθούν με τους παρακάτω τρόπους

Α. Μέσω email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση kpmdnigritas@hotmail.com.

Τα δικαιολογητικά θα προσκομιστούν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, όσων αιτήσεων γίνουν δεκτές.

Β. Μέσω συστημένης επιστολής στην ταχυδρομική μας διεύθυνση 21ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 4 ΝΙΓΡΙΤΑ

Σε περίπτωση που αντιμετωπιστεί δυσκολία αποστολής με τους προαναφερόμενους τρόπους η για κάθε άλλη πληροφορία, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2322022306 & 2322022214 .

Έντυπα και πληροφορίες θα διατίθενται και στα γραφεία του ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ( Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ).

Δείτε παρακάτω και κατεβάστε:

Την σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του «ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α.» Δήμου Βισαλτίας

Τα απαιτούμενα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Το έντυπο ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Το έντυπο ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

Την ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Το έντυπο ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ