Δημοσιεύτηκε η συνοπτική κατάσταση Απολογισμού- Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού. έτους 2018 Δήμου Βισαλτίας

Δείτε ΕΔΩ τη συνοπτική κατάσταση