Δημοσιεύτηκε ο Ισολογισμός Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2018.

Ο Ισολογισμός αφορά στη διαχειριστική χρήση από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018

Δείτε ΕΔΩ τον Ισολογισμό Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2018.