Το Τμήμα Τεχνικών Έργων, του Δήμου Βισαλτίας θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ) για την επιλογή μελών της επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8η του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

Η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων, ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο» Αναβάθμιση παιδικών χαρών Τ.Κ. Ανθής- Σησαμιάς- Αμπέλων του Δήμου Βισαλτίας , προϋπολογισμού 103.920,51€ πλέον του Φ.Π.Α.)

Η ηλεκτρονική κλήρωση για τον ορισμό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του ανωτέρω έργου θα διεξαχθεί την  Τετάρτη 14η του μηνός Οκτωβρίου 2020  και ώρα 11:00 π.μ., μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr)

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό αρχείο