Από τον Δήμο Βισαλτίας ανακοινώνεται η ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες», συνολικού προϋπολογισμού 12.400,00€ με φορέα υλοποίησης το Δήμο Βισαλτίας. Σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα αιτήματα των Δ/ντων και Προϊσταμένων των Σχολικών μονάδων και έπειτα από τη μελέτη των αναγκών και των ιδιομορφιών των Σχολικών Συγκροτημάτων του Δήμου εγκρίθηκαν επεμβάσεις στις κάτωθι Σχολικές Μονάδες:


1. 1 ο Νηπιαγωγείο Νιγρίτας (1 ράμπα και 1 WC ΑμεΑ)
2. Νηπιαγωγείο Τερπνής (1 WC ΑμεΑ)
3. Νηπιαγωγείο Τριανταφυλλιάς (1 ράμπα)
4. Νηπιαγωγείο Μαυροθάλασσας (1 ράμπα)
5. 2 ο Δημοτικό Σχολείο Νιγρίτας (1 ράμπα)
6. Γυμνάσιο Νιγρίτας (1 ράμπα και 1 WC ΑμεΑ)


Οι λοιπές Σχολικές Μονάδες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται παραπάνω έχουν εξαιρεθεί είτε λόγω ιδιομορφιών των κτιρίων οι οποίες καθιστούν δύσκολες ή αδύνατες τέτοιου είδους επεμβάσεις, είτε λόγω ύπαρξης των ραμπών ΑΜΕΑ και των WC, είτε λόγω απουσίας οικοδομικής άδειας.