Δελτία Τύπου

ΒΕΡΤΙΣΙΛΛΙΩΣΗ στην Ελιά : Μία σοβαρή ασθένεια χωρίς θεραπεία

Η βερτισιλλίωση της ελιάς είναι αδρομύκωση οφειλόμενη στον μύκητα Verticillium dahliae. Είναι η σοβαρότερη μυκητολογική ασθένεια εδάφους της ελιάς, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εγκατασταθεί και στην περιοχή μας.

                                                                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Βισαλτίας:

        Έχοντας υπόψη:

  1. 1. Την αριθμ.79/2011 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου περί σύστασης εννέα (9) θέσεων υδρονομέων για την διανομή αρδευτικού νερού στις Τοπικές Κοινότητες Αγίας Παρασκευής , Βέργης Νικόκλειας, Σησαμιάς Τριανταφυλλιάς της Δημοτικής ενότητας Βισαλτίας , στις Τοπικές Κοινότητες Αγίου Δημητρίου και Μαυροθάλασσας της Δημοτικής Ενότητας Τραγίλου και της τοπικής κοινότητας Λευκοτόπου της Δημοτικής Ενότητας Αχινού κατά την περίοδο από 01-04-2011   έως 31-8-2011 με δυνατότητα παράτασης ως 31-10-2011.
  2. Το γεγονός ότι επιβάλλεται η πρόσληψη εννέα (9) υδρονομέων για την διανομή του αρδευτικού νερού κατά την ανωτέρω αρδευτική περίοδο.

Αποφασίζουμε

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο όπως μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από σήμερα, να υποβάλλει στην έδρα του Δήμου στη Νιγρίτα , τα προβλεπόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά, για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων υδρονομέων.

 

 Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Καβάλας ενημερώνει τους καλλιεργητές της περιοχής μας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ        
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                                                                                                         Νιγρίτα, 4/04/2011                      

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

¨ Δεντροφύτευσης στην Περιοχή Αλώνια  της Τοπικής Κοινότητας Τριανταφυλλιάς ¨

Από το Δήμο Βισαλτίας  ανακοινώνεται   ότι στην περιοχή «Αλώνια» της Τοπικής Κοινότητας Τριανταφυλλιάς πραγματοποιήθηκε δενδροφύτευση την  Παρασκευή 01-04-2011 και ώρα  11.00 π.μ.

Στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας Δασοπονίας και της δεντροφύτευσης που θα πραγματοποιηθεί, το επιστημονικό προσωπικό του Δήμου πραγματοποίησε την Πέμπτη και Παρασκευή 17 και 18 Μαρτίου 2011 παρουσιάσεις  σε σχολεία του Δήμου και συγκεκριμένα:

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  Περιφερ. Ενότητας Σερρών, Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ανακοινώνεται ότι:

την αμπελοοινική περίοδο 2011/2012 θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και Μετατροπής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα υποβάλλουν αιτήσεις απο 1η Μαρτίου έως και 15 Μαίου 2011, στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Πληροφορίες Τζουβάρας Κοσμάς τηλ. 2321355219 

Επιστροφή