Δελτία Τύπου

Ο Δήμος Βισαλτίας στο πλαίσιο της εκ του νόμου αρμοδιότητας του στη διαχείριση και προστασία των αδέσποτων ζώων της επικρατείας του και με την πολύτιμη συνέργεια του Φιλοζωικού Όμιλου Σερρών, ξεκινάει τετραήμερο πρόγραμμα μαζικών στειρώσεων αδέσποτων ζώων Αδέσποτων Ζώων θηλυκών και αρσενικών (σκύλοι και γάτες) που περιλαμβάνει την στείρωση, τον αντιλυσσικό εμβολιασμό, την ηλεκτρονική σήμανση στο όνομα του Δήμου εξετάσεις αίματος και αποπαρασίτωση.

Οι στειρώσεις θα γίνουν δωρεάν, από εξειδικευμένους κτηνιάτρους της Διεθνούς φιλοζωικής οργάνωσης VETS IN ACTION, οι οποίοι έχουν προσκληθεί από το Δήμο μας μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Το  πρόγραμμα ν στειρώσεων θα πραγματοποιηθεί σε δημοτικό κτίριο πλησίον του ΧΑΔΑ Θερμών, που βρίσκεται στο δρόμο Θερμών-Φλαμπούρου, από 07.10 .2019 έως και 10.10.2019.

Τα αδέσποτα ζώα θα μεταφέρονται στο χώρο των στειρώσεων από συνεργείο του Δήμου ή από εθελοντές του  συνεργαζόμενου Φιλοζωικού Όμιλου Σερρών, η δε διαδικασία θα συντονιστεί και θα επιτηρηθεί από το Δήμο Βισαλτίας

Παρακαλούνται οι πολίτες οι οποίοι γνωρίζουν το πού υπάρχουν αδέσποτα, αστείρωτα ζώα (σκύλοι και γάτες), να ενημερώσουν το Δήμο (τηλ: 2322353400 ), ή την οργάνωση VETS in ACTION (τηλ. 6989860166), ώστε να οργανωθεί η μεταφορά τους στο χώρο του προγράμματος.

Ευελπιστούμε ότι με τη βοήθεια όλων θα έχουμε λιγότερα αδέσποτα στους δρόμους, περισσότερη φιλοζωική συνείδηση και περισσότερους υπεύθυνους ιδιοκτήτες σκύλων ώστε να μην τα εγκαταλείπουν.

Μαζί μπορούμε περισσότερα! Σεβασμός σε κάθε μορφή ζωής!

 

Ο Δήμος Βισαλτίας, ανακοινώνει τη παράταση ρύθμισης οφειλών προς Ο.Τ.Α. Α΄Βαθμού που θα έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως τις 29.11.2019. Στο ανωτέρω ΦΕΚ ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, η 31η Δεκεμβρίου 2019 (άρθρο 6,παράγραφος 1 και 2 του ΦΕΚ 145,τεύχος Α΄/30.09.2019).

Συγκεκριμένα:

Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 και του τεύχος Α΄ ΦΕΚ 145/30.09.2019(παράταση υποβολής αίτησης ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών σε Δήμους) υπάγεται το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως τις 29.11.2019 προς ΟΤΑ α' και β' βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών.

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.

      Συγκεκριμένα:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%),

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Γ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 110-117 του Ν. 4611/2019 και του άρθρου 6, του τεύχος Α΄ΦΕΚ 145/30.09.2019, πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Δ. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού της δόσης, από την επόμενη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.

Ε. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα εσόδων του Δήμου Βισαλτίας και στους παρακάτω αρμόδιους Υπαλλήλους του Δήμου Βισαλτίας:

  1. Εισπράκτορας Δ.Ε. Νιγρίτας, ο κ.Τζιάνης Ευάγγελος στο τηλέφωνο 2322020315, για οφειλέτες που ανήκουν στην Δ.Ε.ΝΙΓΡΙΤΑΣ και Δ.Ε.ΑΧΙΝΟΥ,

  2. Εισπράκτορας Δ.Ε. Βισαλτίας, η κ.Αβραμίδου Βασιλική στο τηλέφωνο 2322353809, για οφειλέτες που ανήκουν στην Δ.Ε.ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ,

  3. Εισπράκτορας Δ.Ε. Τραγίλου, ο κ.Κυτίπης Γεώργιος στο τηλέφωνο 2322353911, για οφειλέτες που ανήκουν στην Δ.Ε.ΤΡΑΓΙΛΟΥ.

Δείτε ΕΔΩ την σχετική Ανακοίνωση                          

 

 

Ο  Δήμαρχος Βισαλτίας, έχοντας υπόψη, την ανάγκη πλήρωσης ΔΥΟ (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου για την επικουρία και την διοικητική υποστήριξη του γραφείου Δημάρχου

ΚΑΛΕΙ

τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με πλήρες βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, για την πλήρωση δυο (02) ειδικών θέσεων του Δήμου, αναλυτικά ως εξής:

  1. Μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα παιδείας , εκπαίδευσης, σε θέματα οργάνωσης και υλοποίησης προγραμμάτων δια βίου Μάθησης που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και λοιπών αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων καθώς και σε θέματα Οργάνωσης Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης που αφορούν το Δήμο Βισαλτίας.
  1. Μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα Επικοινωνίας, Τουριστικής Προβολής, Δημοσίων Σχέσεων, Διεθνών Σχέσεων, Διοργανώσεων και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης που αφορούν το Δήμο Βισαλτίας και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού,

Δείτε  ΕΔΩ  την σχετική γνωστοποίηση του Δημάρχου

67038706 2368672353210744 1086796501650243584 o

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Επιμελητήριο Σερρών, σε συνεργασία με την Π.Ε. Σερρών, διοργανώνει από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου στις Σέρρες την 5η SEREXPO 2019, τον κορυφαίο επιχειρηματικό θεσμό του Ν. Σερρών.

Η 5η SEREXPO υποδέχεται και φιλοξενεί επιχειρήσεις από ολόκληρη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια, διευρυμένη χωρικά και χρονικά, με ανανεωμένο και πλούσιο περιεχόμενο, διεξάγεται σε νέο τόπο, υψηλότερων προδιαγραφών και μεγαλύτερης έκτασης, στο Στρατόπεδο Κολοκοτρώνη.

Με την 407/2019 Απόφαση του, ο Δήμαρχος Βισαλτίας κ. Αθαν. Δ. Μασλαρινός,ανέθεσε την αρμοδιότητα τέλεσης των πολιτικών γάμων στο Δήμο  Βισαλτίας στον δημοτικό σύμβουλο και πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Μπακαλούδη Θωμά.