Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στην τακτική καθαριότητα των περιφερειακών κοιμητηρίων του Δήμου Βισαλτίας που υπάρχουν στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες όπως απολύμανση των αποχωρητηρίων καθώς και καθαριότητα-επίβλεψη των χώρων ώστε να τηρούνται οι κανόνες λειτουργίας και υγιεινής με βάση την ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στην επισυναπτόμενη πρόσκληση.