Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση υπηρεσιών Διαχείρισης Ογκωδών Αποβλήτων και ΑΕΚΚ σύμφωνα με την από 01/07/2020 τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης ευρώ 24.800,00 με Φ.Π.Α. Για να διαβάσετε την πρόσκληση κάντε κλικ εδώ.