Διακηρύξεις

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

 


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

 

ΑΔΣ 179-13-2019- Έκδοση ψηφίσματος έπειτα από  την είδηση θανάτου του Δημητρίου Αναστασιάδη

 


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

 


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

Η Δήμος Βισαλτίας διακηρύσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, για τη Σύναψη Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού»

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 190.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 152.225,81€ ΦΠΑ : 36.774,19€).

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

 

ΤΕΥΔ

 


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

 

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ


ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ» σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.: 7911/12-07-2019 Διακήρυξη.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΜΕΛΕΤΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΤΕΥΔ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

Ο Δήμος Βισαλτίας Ν. Σερρών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή τεχνικού οδού Τριανταφυλλιάς-Αμπέλων» με προϋπολογισμό 244.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων Οδοποιίας προϋπολογισμού 193.252,76 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ-ΟΕ & απρόβλεπτα).

1. Στους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βισαλτίας www.dimosvisaltias.gr.

Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας στα τηλέφωνα 2322353410-411-445, ΦΑΞ επικοινωνίας 2322353449, email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΤΕΥΔ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΤΕΥΔ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ)


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

Η Δήμαρχος Βισαλτίας
προκυρήσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΤΡΑΓΙΛΟΥ ΚΑΙ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» (CPV 90511000-2, 90512000-9) συμφωνα με την με αρ. πρωτ.: 6417/12-06-2019 Διακήρυξη

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΜΕΛΕΤΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΤΕΥΔ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την εκμίσθωση του κυλικείου

ΕΠΑΛ Νιγρίτας

Η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Βισαλτίας

προκηρύσσει επαναληπτικό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου ΕΠΑΛ Νιγρίτας

 


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.