Ευρωπαικά Προγράμματα

Τρεις νέες προσκλήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 383,5 εκ. ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ανακοινώνουν τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδομών στη χώρα μας.

Η πρώτη Πρόσκληση (Πρόσκληση 32), προϋπολογισμού 175 εκ. ευρώ, με τίτλο «Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», απευθύνεται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και αφορά την επέκταση και συνέχιση του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και προσφέρει δικτυακές υπηρεσίες σε 4.500 κτίρια φορέων του Ελληνικού Δημοσίου εδώ και 6 χρόνια (2006-2011).

Ο Δήμος Βισαλτίας για την υλοποίηση του έργου «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ENVIRONMENTAL ACTIONS FOR THE PROMOTION OF ALTERNATIVE FORMS OF TOURISM/ ACRONYM: EN-ACT)», που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013”, που εγκρίθηκε με αριθμό έγκρισης Β.1.11.12 και ένταξης της πράξης, με συνολικό προϋπολογισμό υλοποίησης € 566.030,58, προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση έργου την παροχή υπηρεσιών εστίασης κατά την εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011 στη Νιγρίτα, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΑΚΟΓΙΑΣ».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2011 στο Δημαρχείο Νιγρίτας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Φραντζανά Βαγγέλη, τηλ. 2322020300, fax. 2322020340, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι μεσογειακές ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατανάλωσαν 20,6 kg/ha τους τόνους αγροχημικών το 2003. Η κατανάλωση αυτή αυξάνεται σταθερά. Αυτά τα κράτη είναι μεταξύ των σημαντικότερων ευρωπαϊκών καταναλωτών των αγροχημικών ανά καλλιεργούμενο εκτάριο, και διαθέτουν μεγάλες γεωργικές περιοχές. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλος όγκος συσκευασιών των αγροχημικών χρησιμοποιείται και θα έπρεπε να επιστρέφεται για ανακύκλωση ή παραγωγή ενέργειας σε περίπτωση που δεν είναι ανακυκλώσιμος. Η ανακύκλωση των Αποβλήτων Συσκευασιών Αγροχημικών (APPW) πρέπει να αποτελεί έναν απαραίτητο και σημαντικό στόχο για την προστασία των φυσικών πόρων. Εντούτοις είναι μια τεχνικά περίπλοκη και μάλλον ακριβή διαδικασία.

Η απελευθέρωση των επιβλαβών ουσιών με το ανεξέλεγκτο κάψιμο των APPW στην ύπαιθρο, ή το θάψιμό τους, μολύνει το έδαφος και το νερό και υπονομεύει την ασφάλεια των προϊόντων και την υγεία των καταναλωτών, σπαταλώντας πόρους που μπορούν να ανακυκλωθούν ή να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ενέργειας. Η κακοδιαχείριση των APPW οδηγεί στην άμεση ρύπανση του παραγωγικού εδάφους και των υδάτινων πόρων με αναπόφευκτη τη μόλυνση της θάλασσας της Μεσογείου και των υπόγειων υδάτων, γεγονός που ήδη παρατηρείται σε σημαντικό βαθμό. Αυτά τα σοβαρά προβλήματα έχουν επιπτώσεις έντονα σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Ορισμένες μέθοδοι για τη διαχείριση των APPW έχουν καθιερωθεί σε μερικές ευρωπαϊκές χώρες αλλά οι συνθήκες λειτουργίας και τα τεχνικά κριτήριά τους θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Επιπρόσθετα, στην Ισπανία και τη Γαλλία τα εφαρμοζόμενα διαχειριστικά σχέδια των Αγροχημικών Αποβλήτων (APPW) είναι ασυμβίβαστα, ενώ δεν συνδυάζονται με έναν συνεργικό τρόπο με τη διαχείριση άλλων κατηγοριών Πλαστικών Γεωργικών Αποβλήτων (APW) για να βελτιστοποιήσουν τους πόρους και να μειώσουν το κόστος.

Το πρόγραμμα στοχεύει στο σχεδιασμό ενός φιλικού προς το περιβάλλον και οικονομικά βιώσιμου διαχειριστικού σχεδίου των APPW με τη μεταφορά της τεχνογνωσίας από τα υπάρχοντα σχέδια και του προγράμματος LabelAgriWaste, με τον προσδιορισμό των προβλημάτων και των δυσχερειών που αντιμετωπίζονται από τα υπάρχοντα σχέδια στην Ευρώπη και με το σχεδιασμό και την εφαρμογή των αποτελεσματικών πειραματικών σχεδίων στην Ελλάδα, τη Κύπρο και την Ιταλία. Τα σχέδια που λειτουργούν στην Ισπανία και τη Γαλλία θα ωφεληθούν με την προσαρμογή των τεχνικών λύσεων που αναπτύχθηκαν από το LabelAgriWaste.


Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε τέσσερις φάσεις:


1. Καταγραφή & ανάλυση του σχεδίου υπάρχουσας κατάστασης:Χαρτογράφηστη των αγροχημικών APPW που σχετίζονται με τις γεωργικές δραστηριότητες, τα υπάρχοντα σχέδια και το νομικό πλαίσιο στις συμμετέχουσες περιοχές. Καθιέρωση εφοδιαστικής αλυσίδας για τις αγροχημικές συσκευασίες για συνεχή ενημέρωση και ανιχνευσιμότητα.


2. Σχεδιασμός της διαχείρισης των APPW: Η δημιουργία ενός διαχειριστικού σχεδίου των APPW βασισμένο στις προδιαγραφές και τις οδηγίες του LabelAgriWaste προσαρμοσμένο στις τεχνικές και οικονομικές παραμέτρους των συμμετεχουσών περιοχών και των πιθανών βελτιώσεων και προσαρμογών συμβατότητας των υπαρχόντων σχεδίων στη Γαλλία και την Ισπανία. Σχεδιασμός πιλοτικών σταθμών με την υποστήριξη των τεχνικών και νομικών στοιχείων, όπως εφαρμόζονται.


3. Εφαρμογή πειραματικού σχεδίου: Δημιουργία των πιλοτικών σταθμών, εκπαίδευση των αγροτών, πειραματικές δοκιμές στη διαχείριση των APPW, της δειγματοληψίας, της ανάλυσης, του προσδιορισμού της ποσότητας και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, της βελτιστοποίησης και της ολοκλήρωσης του σχεδίου για τα APPW.


4. Διάδοση των αποτελεσμάτων προγράμματος: Δραστηριότητες διάδοσης και περίοδοι εκπαίδευσης για τις τοπικές αρχές, τους αγρότες και τις οργανώσεις, τις εθνικούς υπηρεσίες και τους καταναλωτές και τις τοπικές κοινότητες στην εφαρμογή της προτεινόμενης διαχείρισης των APPW.

››   Εταίροι υλοποίησης του προγράμματος:

 • Δήμος Βισαλτίας
 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
 • Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Κύπρου,
 • Αγροτικός Συνεταιρισμός Languedoc - Roussillon (Γαλλία),
 • Πανεπιστήμιο Basilicata (Ιταλία),
 • Δήμος Cellamare (Ιταλία) και
 • Πανεπιστήμιο Lleida (Ισπανία).

                                                                                                                                      

                                                               

 Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013

  ENACT: Ένα έργο με δράσεις για τον τουρισμό και το περιβάλλον στο Δήμο Βισαλτίας

 Την υλοποίηση ενός πολύ σημαντικού έργου για την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και την προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην περιοχή μας, εξασφάλισε ο Δήμος Βισαλτίας με την υπογραφή σχετικής σύμβασης με τη Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας) στις αρχές Μαρτίου 2011.

Η πρόταση για το συγκεκριμένο έργο με τίτλο «ENACT: Περιβαλλοντικές δράσεις για την προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού» υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2009 στην Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του από τον πρώην Δήμο Νιγρίτας. Εντάσσεται δε, στον Άξονα 1 «Ποιότητα Ζωής» και Μέτρο 1.1. «Προστασία, Διαχείριση και Προώθηση Περιβαλλοντικών Πόρων» του Προγράμματος.

Πρόκειται για ένα διασυνοριακό έργο που στοχεύει στην βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής διαμέσου της προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης των πλούσιων φυσικών πόρων της περιοχής παρέμβασης. Οι ειδικοί στόχοι των οποίων η επίτευξη επιδιώκεται μέσω της υλοποίησης του εν λόγω έργου είναι:

 • Η προώθηση νέων εναλλακτικών μορφών τουρισμού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης
 • Η διερεύνηση και η παρουσίαση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών με απώτερο σκοπό τη μείωση των υψηλών ποσοστών ανεργίας και ειδικά της νεανικής ανεργίας
 • Η δημιουργία ενός δικτύου φορέων για την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην περιοχή με γνώμονα πάντα την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος
 • Η διεύρυνση των αναπτυξιακών προοπτικών της περιοχής με στόχο την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων

Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι ο Δήμος Βισαλτίας ενώ επιπλέον στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν από την πλευρά της Ελλάδας, ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Νιγρίτας και το Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Σερρών και από την πλευρά της Βουλγαρίας, η Διεύθυνση του Φυσικού Πάρκου της Belasitsa (Belasitsa Nature Park Directorate) και το Κέντρο για την Ανάπτυξη της Ροδόπης (Centre for the development of Rhodopes).

Οι συνεργαζόμενοι φορείς έχουν σχεδιάσει και πρόκειται να υλοποιήσουν μία σειρά κοινών και παράλληλων δράσεων με σημαντικότερες τις εξής:

 • Χαρτογράφηση τοποθεσιών ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς με την προοπτική ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην περιοχή παρέμβασης
 • Διαμόρφωση περιοχής για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού στο όρος Βερτίσκος
 • Διαμόρφωση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης στο Belasitsa Nature Park
 • Επεξεργασία διαδρομών εναλλακτικού τουρισμού στη Νιγρίτα και τη Belasitsa
 • Ανάπτυξη κοινών χαρτών εναλλακτικού τουρισμού
 • Ανάπτυξη κοινού οδηγού ανάπτυξης εναλλακτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή παρέμβασης
 • Δημιουργία δικτύου για την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και τη διαρκή ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων στη διασυνοριακή περιοχή
 • Ταυτοποίηση μελλοντικών παρεμβάσεων, επιχειρηματικών ευκαιριών και επενδύσεων στον τομέα του περιβάλλοντος και του τουρισμού
 • Προετοιμασία επιχειρηματικών σχεδίων για την ανάπτυξη δράσεων οικοτουρισμού στην περιοχή
 • Διοργάνωση πλήθους ενημερωτικών - προωθητικών δράσεων: ημερίδες, θεματικά εργαστήρια, ανοιχτές εκδηλώσεις, προβολή στα ΜΜΕ (Τύπος, Ραδιόφωνο, Τηλεόραση και Διαδίκτυο), παραγωγή έντυπου ενημερωτικού υλικού.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά το 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους. Ο συνολικός του προϋπολογισμός δε, ανέρχεται σε 566.030,58 €, εκ των οποίων 326.757,58 € αφορούν στις δράσεις που πρόκειται να υλοποιήσει ο Δήμος Βισαλτίας.

Όπως γίνεται αντιληπτό, πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την περιβαλλοντική ανάδειξη και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Για το λόγο αυτό η συμβασιοποίησή του και η άμεση ενεργοποίηση της υλοποίησής του αποτέλεσε ύψιστη προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Βισαλτίας από τις πρώτες μέρες ανάληψης των καθηκόντων της. Μάλιστα, πολύ σύντομα πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι πρώτες επίσημες διακρατικές συναντήσεις και παράλληλα, να δημοσιευθούν οι πρώτες προκηρύξεις για την ανάθεση των επιμέρους εργασιών του έργου.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι μεσογειακές ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατανάλωσαν 20,6 kg/ha τους τόνους αγροχημικών το 2003. Η κατανάλωση αυτή αυξάνεται σταθερά. Αυτά τα κράτη είναι μεταξύ των σημαντικότερων ευρωπαϊκών καταναλωτών των αγροχημικών ανά καλλιεργούμενο εκτάριο, και διαθέτουν μεγάλες γεωργικές περιοχές. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλος όγκος συσκευασιών των αγροχημικών χρησιμοποιείται και θα έπρεπε να επιστρέφεται για ανακύκλωση ή παραγωγή ενέργειας σε περίπτωση που δεν είναι ανακυκλώσιμος. Η ανακύκλωση των Αποβλήτων Συσκευασιών Αγροχημικών (APPW) πρέπει να αποτελεί έναν απαραίτητο και σημαντικό στόχο για την προστασία των φυσικών πόρων. Εντούτοις είναι μια τεχνικά περίπλοκη και μάλλον ακριβή διαδικασία.

Η απελευθέρωση των επιβλαβών ουσιών με το ανεξέλεγκτο κάψιμο των APPW στην ύπαιθρο, ή το θάψιμό τους, μολύνει το έδαφος και το νερό και υπονομεύει την ασφάλεια των προϊόντων και την υγεία των καταναλωτών, σπαταλώντας πόρους που μπορούν να ανακυκλωθούν ή να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ενέργειας. Η κακοδιαχείριση των APPW οδηγεί στην άμεση ρύπανση του παραγωγικού εδάφους και των υδάτινων πόρων με αναπόφευκτη τη μόλυνση της θάλασσας της Μεσογείου και των υπόγειων υδάτων, γεγονός που ήδη παρατηρείται σε σημαντικό βαθμό. Αυτά τα σοβαρά προβλήματα έχουν επιπτώσεις έντονα σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Ορισμένες μέθοδοι για τη διαχείριση των APPW έχουν καθιερωθεί σε μερικές ευρωπαϊκές χώρες αλλά οι συνθήκες λειτουργίας και τα τεχνικά κριτήριά τους θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Επιπρόσθετα, στην Ισπανία και τη Γαλλία τα εφαρμοζόμενα διαχειριστικά σχέδια των Αγροχημικών Αποβλήτων (APPW) είναι ασυμβίβαστα, ενώ δεν συνδυάζονται με έναν συνεργικό τρόπο με τη διαχείριση άλλων κατηγοριών Πλαστικών Γεωργικών Αποβλήτων (APW) για να βελτιστοποιήσουν τους πόρους και να μειώσουν το κόστος.

Το πρόγραμμα στοχεύει στο σχεδιασμό ενός φιλικού προς το περιβάλλον και οικονομικά βιώσιμου διαχειριστικού σχεδίου των APPW με τη μεταφορά της τεχνογνωσίας από τα υπάρχοντα σχέδια και του προγράμματος LabelAgriWaste, με τον προσδιορισμό των προβλημάτων και των δυσχερειών που αντιμετωπίζονται από τα υπάρχοντα σχέδια στην Ευρώπη και με το σχεδιασμό και την εφαρμογή των αποτελεσματικών πειραματικών σχεδίων στην Ελλάδα, τη Κύπρο και την Ιταλία. Τα σχέδια που λειτουργούν στην Ισπανία και τη Γαλλία θα ωφεληθούν με την προσαρμογή των τεχνικών λύσεων που αναπτύχθηκαν από το LabelAgriWaste.


Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε τέσσερις φάσεις:


1. Καταγραφή & ανάλυση του σχεδίου υπάρχουσας κατάστασης: Χαρτογράφηστη των αγροχημικών APPW που σχετίζονται με τις γεωργικές δραστηριότητες, τα υπάρχοντα σχέδια και το νομικό πλαίσιο στις συμμετέχουσες περιοχές. Καθιέρωση εφοδιαστικής αλυσίδας για τις αγροχημικές συσκευασίες για συνεχή ενημέρωση και ανιχνευσιμότητα.


2. Σχεδιασμός της διαχείρισης των APPW: Η δημιουργία ενός διαχειριστικού σχεδίου των APPW βασισμένο στις προδιαγραφές και τις οδηγίες του LabelAgriWaste προσαρμοσμένο στις τεχνικές και οικονομικές παραμέτρους των συμμετεχουσών περιοχών και των πιθανών βελτιώσεων και προσαρμογών συμβατότητας των υπαρχόντων σχεδίων στη Γαλλία και την Ισπανία. Σχεδιασμός πιλοτικών σταθμών με την υποστήριξη των τεχνικών και νομικών στοιχείων, όπως εφαρμόζονται.


3. Εφαρμογή πειραματικού σχεδίου: Δημιουργία των πιλοτικών σταθμών, εκπαίδευση των αγροτών, πειραματικές δοκιμές στη διαχείριση των APPW, της δειγματοληψίας, της ανάλυσης, του προσδιορισμού της ποσότητας και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, της βελτιστοποίησης και της ολοκλήρωσης του σχεδίου για τα APPW.


4. Διάδοση των αποτελεσμάτων προγράμματος:  Δραστηριότητες διάδοσης και περίοδοι εκπαίδευσης για τις τοπικές αρχές, τους αγρότες και τις οργανώσεις, τις εθνικούς υπηρεσίες και τους καταναλωτές και τις τοπικές κοινότητες στην εφαρμογή της προτεινόμενης διαχείρισης των APPW.

››   Εταίροι υλοποίησης του προγράμματος:

 • Δήμος Βισαλτίας
 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
 • Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Κύπρου,
 • Αγροτικός Συνεταιρισμός Languedoc - Roussillon (Γαλλία),
 • Πανεπιστήμιο Basilicata (Ιταλία),
 • Δήμος Cellamare (Ιταλία) και
 • Πανεπιστήμιο Lleida (Ισπανία).

Υποκατηγορίες

Επιχειρησιακό σχέδιο Δήμου Βισαλτίας